องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2564 ]1
2 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]2
3 ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 ธ.ค. 2561 ]13
4 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 9 พ.ย. 2561 ]13
5 คู่มือกำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]12