องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]14
2 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 [ 14 ส.ค. 2562 ]12
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]12
4 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว) [ 4 ก.ค. 2562 ]11
5 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) [ 4 ก.ค. 2562 ]10
6 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(นายอำเภอวัฒนานคร) [ 4 ก.ค. 2562 ]11
7 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส)) [ 4 ก.ค. 2562 ]11
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 มิ.ย. 2562 ]11
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)(ต่อ) [ 27 มิ.ย. 2562 ]10
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)(ต่อ1) [ 27 มิ.ย. 2562 ]10
 
หน้า 1|2