องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 22 มิ.ย. 2563 ]10
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 22 มิ.ย. 2563 ]10
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]10
4 มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 26 ธ.ค. 2561 ]10