องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPA
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]10
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment:LPA)ประจำปี 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]10
3 รายงานผลการประเมินประสิทฺธิ์ภาพ อปท.LPA ประจำปี 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]10
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]9