องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่่่่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.หนองน้ำใส [ 22 มิ.ย. 2563 ]13
2 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่่ปฏิบัติหน้าที่่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]13
3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 22 มิ.ย. 2563 ]17
4 คำสั่ง เลขที่่่ 326 ปี 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.หนองน้ำใส [ 26 ธ.ค. 2561 ]141
5 ประกาศ เรืองง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 28 ธ.ค. 2560 ]133