องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหว้ด
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือ ขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.สระแก้ว และนายกอบจ.สระแก้ว [ 18 พ.ย. 2563 ]15
2 หนังสือ ประชาสัมพันธ์กรณีการหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2563 ]11
3 กำหนดสถานที่่ติดตั้งแผ่นป้ายและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกอบจ. เพิ่มเติม [ 18 พ.ย. 2563 ]11
4 ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 18 พ.ย. 2563 ]11
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว [ 10 พ.ย. 2563 ]11
6 หนังสือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2563 ]11
7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว แจ้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว [ 6 พ.ย. 2563 ]11