องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]5
2 ส่วนที่่ 1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]2
3 ส่วนที่่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]4
4 ส่วนที่่ 3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]4
5 ส่วนที่่ 4 .2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]3
6 ส่วนที่่ 4 .3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการสาธารณสุข [ 19 ต.ค. 2563 ]1
7 ส่วนที่่ 4 .4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 19 ต.ค. 2563 ]1
8 ส่วนที่1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]86
9 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]82
10 ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]85
 
หน้า 1|2