องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


คำสั่ง 161 ปี 2563 ลว 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าที่่น้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่่ 161 /2563  ลว 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563