องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


คำสั่ง 157 /2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่รับผิดชอบรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยื่นเป็นเอกสารผ่านเว็ปไซต์และทางโทรศัพท์

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่่ 157 / 2563 ลว 22 มิถุุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่รับผิดชอบรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่่ผู้ร้องทุกข์ยื่นเป็นเอกสารผ่านทางเว็ปไซต์และทางโทรศัพท์ 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563