องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1


ทางประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พค 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยมีคณะท่านผู้บริหารและพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสเข้าร่วมประชุมด้วย

2022-07-28
2022-07-18
2022-07-05
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-10
2022-05-08