องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 1 / 2565 วันที่่่ 19 กันยายน 2565


วันจันทร์ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายละ ทองชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และ นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และคณะท่านผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มีการเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อย่างพร้อมเพรียงกัน

2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-10
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26