องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามพนันชนไก่ ม. 5 บ้านซับนกแก้ว วันที่่่ 21 กันยายน 2565


 

วันพุธ ที่่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มอบหมายให้

นางชญาชล คำเพ็ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และ

นายเหล็ก เสาทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงพื้นที่่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัฒนานคร ร่วมตรวจประเมินสถานที่เล่นพนันชนไก่ (ตั้งบ่อน) ของนายธานินทร์ ศุุภศักดิ์มนตรี หมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตฯ

2023-09-27
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-12