องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามพนันชนไก่ ม. 5 บ้านซับนกแก้ว วันที่่่ 21 กันยายน 2565


 

วันพุธ ที่่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มอบหมายให้

นางชญาชล คำเพ็ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และ

นายเหล็ก เสาทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงพื้นที่่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัฒนานคร ร่วมตรวจประเมินสถานที่เล่นพนันชนไก่ (ตั้งบ่อน) ของนายธานินทร์ ศุุภศักดิ์มนตรี หมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตฯ

2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-10
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26