องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่เคลือบฟลูออไรด์ ให้กับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านซับนกแก้ว


เมื่อวันที่ 17 พย 2565 ทางเจ้าหน้า รพสต หนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่เคลือบฟันฟลูออไรด์ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด บ้านซับนกแก้ว จำนวน 9 คน

2023-09-27
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-12