องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ วันที่ 12 มกราคม 2566


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ วันที่ 12 มกราคม 2566

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอน้ำใส และ นางเนาวรัตน์ มากสวาสดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ วันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมีการมอบของรางวัลและขนมให้กับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2023-01-19
2023-01-13
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-28
2022-12-26
2022-12-22
2022-12-20
2022-12-15