องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 19 มกราคม 2566


วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการณรงค์แยกก่อนทิ้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยมีการอบรมของ สำนักปลัดโดยนางนุชรี พรมทิพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมีการให้ความรู้ผู้ที่มาอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารและทิ้งลงถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน และเพื่อปรับสภาพขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้ และมีการลงพื้นที่ชุมชนในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส เพื่อนำร่องโครงการ

2023-01-19
2023-01-13
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-28
2022-12-26
2022-12-22
2022-12-20
2022-12-15