องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ จำนวน 40 คน วันที่ 15 มิถุนายน 2566


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ จำนวน 40 คน

2024-07-16
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-28
2024-04-30