องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


เลนานุการนายก และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ณ ห้องประชุมบูรพาชั้น 4 ศาลากลางจ.สระแก้ว วันที่ 27 มิถุนายน 2566


วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มอบหมายให้ นายสุรพล ทองชื่น เลขานุการนายก

และ นายพรรษกร จ้อยจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

ณ ห้องประชุมบูรพาชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว

2024-07-16
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-28
2024-04-30