องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดบ้านเนินสะอาด วันที่ 29 มิถุนายน 2566


วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

มอบหมาย ผช.นายช่างไฟฟ้า และ คนงาน ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดบ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

....... ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน .............

#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

#เบอร์โทรสำนักงาน 037-247137

2024-07-16
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-28
2024-04-30