องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2566


วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใสได้มอบหมายให้

นางเทียม เฉลียยวกิจ รองนายกอบต.

นายสุรพล ทองชื่น เลขานุการนายกอบต.

และ นางชญาชล คำเพ็ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2024-07-16
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-28
2024-04-30