องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำโครงการ เข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส วันที่ 29 มิถุนายน 2566


วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.

    นายเทียม  ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มอบหมายให้ นายสุเทพ เรือนใจมั่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา พร้อมด้วย นุชรี พรมทิพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายพันศักดิ์ เชื้อสีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาวสุภาพร โสดาราม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำโครงการ เข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

2024-07-16
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-28
2024-04-30