องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ซ่อมไฟรายทาง หมู่ที่ 9 บานท่าพระจันทร์ และ หมู่ที่ 6 บ้านเนินเหล่า วันที่ 18 กันยายน 2566


ซ่อมแซมซ่อมไฟรายทาง หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ และหมู่ที่

6 บ้านเนินสะอาด

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส มอบหมายให้ นายปรีชา ถาวรสุข ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ นายณัฐวุฒ ณงค์เพ็ชร คนงาน ออกดำเนินการซ่อมไฟรายทาง

หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตลอดสาย

หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด จำนวน 5 จุด

ขอขอบคุณผู้นำทุกท่านในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

2024-01-13
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-04
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-26
2023-12-24