องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส พร้อมด้วย นางชญาชล คำเพ็ง ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอวัฒานคร ครั้งที 10 / 25


วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.40 น.

นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส พร้อมด้วย นางชญาชล คำเพ็ง ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอวัฒานคร ครั้งที 10 / 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒานครชั้น 2

2024-01-13
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-04
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-26
2023-12-24