องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายละ ทองชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และนายเทียม ทององค์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 26 ธันวาคม  2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

2024-03-22
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-04
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-26