องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส วันที่ 27 ธันวาคม 2566


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองน้ำใส ในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส           นำโดย นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรัก กตัญญู เสริมสร้างความสามัคคีและเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมทำบุญ

2024-03-22
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-04
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-26