องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ติดตั้งป้ายชีวิตถิวีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567


นายเทียม ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายชีวิตถิวีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 บริเวณข้างทางถนนทางโค้ง ทางแยก เพื่อแจ้งให้ใช้รถสัญจรผ่านเส้นทาง ได้ขับขี่รถด้วยความระวัง

2024-03-22
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-04
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-26