องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าพร้อมรถกระเช้าไฟฟ้าลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว วันที่ 8 มกราคม 2567


นายเทียม ทององค์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ถาวรสุข

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าพร้อมรถกระเช้าไฟฟ้าลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว วันที่ 8 มกราคม 2567

2024-03-22
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-04
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-26