องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2567 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส


โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2567 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ผลการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

  1. ฟุตบอล 7 คน (ชาย)

รางวัลที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว

รางวัลที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด

รางวัลที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก

  1. วอลเลย์บอล (ชาย)

รางวัลที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส

รางวัลที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส

รางวัลที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า

  1. วอลเลย์บอล (หญิง)

รางวัลที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว

รางวัลที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส

รางวัลที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด

 

  1. ตระกร้อ

รางวัลที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำใส

รางวัลที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด

รางวัลที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส

  1. เปตอง

รางวัลที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า

รางวัลที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส

รางวัลที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว

 

2024-03-22
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-04
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-26