องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 


โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ อบต.หนองน้ำใส


นายเทียม  ทององค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ได้จัดกิจกรรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ อบต.หนองน้ำใส เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้รับทราบ ถึง กิจกรรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้แสดงสัญญาลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-28
2024-04-30
2024-04-30
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-09
2024-04-04