องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 - 2570 [ 1 ต.ค. 2564 ]82
2 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2564 ]139
3 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]142
4 ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 ธ.ค. 2561 ]153
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 9 พ.ย. 2561 ]157
6 คู่มือกำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]147