องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]64
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]67
3 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]186
4 หนังสือ โครงการชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]176
5 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]207
6 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment:LPA)ประจำปี 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]195
7 รายงานผลการประเมินประสิทฺธิ์ภาพ อปท.LPA ประจำปี 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]188
8 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]191