องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 29 มิ.ย. 2562 ]82
2 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 20 มิ.ย. 2562 ]82
3 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 มิ.ย. 2562 ]88
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]75
5 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 16 ธ.ค. 2561 ]68
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 18 ก.ค. 2561 ]150
7 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 14 มี.ค. 2561 ]170
8 คำสั่ง 11 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ม.ค. 2561 ]71
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560-2564 [ 20 ก.พ. 2560 ]130