องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 22 มิ.ย. 2563 ]10
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 29 มิ.ย. 2562 ]11
3 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
4 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
6 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 16 ธ.ค. 2561 ]10
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 18 ก.ค. 2561 ]10
8 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 14 มี.ค. 2561 ]10
9 คำสั่ง 11 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ม.ค. 2561 ]10
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560-2564 [ 20 ก.พ. 2560 ]10