องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการการซ่อมไฟรายทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]11
2 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ จำนวน 14 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]11
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]13
4 สถิติการให้การบริการการขอนุญาตขุดดิน / ถมดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]12
5 สถิติการให้บริการการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]10
6 สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]11
7 สถิติการให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]11
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค รอบ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]10
9 สถิติการให้บริการการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]11
10 สถิติการให้บริการการขอรับเงินสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]10
 
หน้า 1|2