องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอื่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 10 - 12 / 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]7
2 หนังสือ โครงการขยายเครือขายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน ของศูนย์บริหารข้อมุลข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก [ 9 เม.ย. 2564 ]8
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ [ 18 มี.ค. 2564 ]12
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 8-9 / 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]12
5 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ [ 18 มี.ค. 2564 ]11
6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์และขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว [ 5 มี.ค. 2564 ]10
7 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์และขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว [ 5 มี.ค. 2564 ]12
8 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 3/2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]11
9 ขอความร่วมมมือประสานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [ 8 ม.ค. 2564 ]11
10 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 46 / 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]11
 
หน้า 1|2|3