องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
 
ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 
ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย
 
ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
 
0:16 / 3:12 ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย