องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 5 เม.ย. 2564 ]11
2 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 มี.ค. 2564 ]12
3 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]11
4 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2563 ]10
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 ก.ค. 2563 ]11
6 ประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 17 ก.ค. 2563 ]10
7 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]11
8 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว 22 มิถุนายน 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]12
9 คำสั่ง 161 ปี 2563 ลว 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าที่่น้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองน้ำใส [ 22 มิ.ย. 2563 ]10
10 คำสั่ง 157 /2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่รับผิดชอบรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยื่นเป็นเอกสารผ่านเว็ปไซต์และทางโทรศัพท์ [ 22 มิ.ย. 2563 ]11
 
หน้า 1|2|3|4