องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 หนังสือ แจ้งซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 ก.ค. 2562 ]99
12 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 20 มิ.ย. 2562 ]123
13 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 มิ.ย. 2562 ]91
14 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 มิ.ย. 2562 ]111
15 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 มิ.ย. 2562 ]104
16 ชอความอนุเคราะห์ประกาศรับสม้ครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน [ 10 มิ.ย. 2562 ]122
17 หนังสือ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 6 มี.ค. 2562 ]140
18 ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกรให้หน่วยงานของรัฐถือปัฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 ม.ค. 2562 ]150
19 คำสั่ง เลขที่่ 327 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 26 ธ.ค. 2561 ]100
20 คำสั่ง เลขที่่ 325 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นเป็นเอกสารผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศัทพ์ [ 26 ธ.ค. 2561 ]91
 
|1หน้า 2|3