องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ราชการ พ.ศ.2540 [ 19 พ.ย. 2562 ]21
12 หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ราชการ พ.ศ.2540 [ 31 ต.ค. 2562 ]23
13 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 5 ก.ค. 2562 ]22
14 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.หนองน้ำใส ประจำปี2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]21
15 หนังสือ แจ้งซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 ก.ค. 2562 ]21
16 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 20 มิ.ย. 2562 ]20
17 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 มิ.ย. 2562 ]20
18 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 มิ.ย. 2562 ]21
19 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 มิ.ย. 2562 ]21
20 ชอความอนุเคราะห์ประกาศรับสม้ครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน [ 10 มิ.ย. 2562 ]21
 
|1หน้า 2|3|4