องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]8
2 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]22
3 ประกาศ รายผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]190
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]195
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) [ 30 ก.ย. 2563 ]173
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) [ 30 มิ.ย. 2563 ]181
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่่ 2 (เดือนมกราคมพ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]175
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่่ 1 (เดือนตุลาคท พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) [ 30 ธ.ค. 2562 ]176
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 30 ต.ค. 2562 ]315
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน 2561 [ 8 ก.ค. 2562 ]361