องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือส่ง นายอำเภอวัฒนานคร เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]121
2 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]97
3 ประกาศ รายงานการติดตามประเมินปผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]84
4 หนังสือส่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รายงานการติดตามผลการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]130
5 ส่งหนังสือ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]138
6 ส่งหนังสือ นายอำเภอวัฒนานคร รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2564 ]133
7 ประกาศ รายงานการติดตามประเมินปผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]141
8 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]132
9 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]140
10 หนังสือ อบต.ผ่านศึก ที่่ สก 75001 ทับ ว 01 ลว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ม.ค. 2563 ]165
11 หนังสือ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขา เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศ [ 25 ธ.ค. 2562 ]141
12 หนังสือ อำเภอวัฒนานคร ที่่ สก 0418.2 ทับ ว 1084 ลว 12 เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบพิธีฮัจย์ [ 12 ธ.ค. 2562 ]141
13 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายใน [ 13 ธ.ค. 2561 ]155
14 ควบคุมภายในกองการศึกษา [ 27 พ.ย. 2560 ]155
15 ควบคุมภายในกองช่าง [ 27 พ.ย. 2560 ]160
16 ควบคุมภายใน-ภาพรวม [ 27 พ.ย. 2560 ]158
17 ควบคุมภายในกองคลัง [ 27 พ.ย. 2560 ]148
18 ควบคุมภายในสำนักปลัด [ 30 ต.ค. 2560 ]160