องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากโรงเรียนบ้านซับนกแก้ววิทยา ถึงเขตตำบลหันทราย)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]162
2 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากโรงเรียนบ้านซับนกแก้ววิทยา ถึงเขตตำบลหันทราย)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2565 ]164
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากโรงเรียนบ้านซับนกแก้ววิทยา ถึงเขตตำบลหันทราย) หมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2565 ]162
4 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน [ 27 พ.ค. 2564 ]212
5 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี [ 21 พ.ค. 2564 ]208
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]198
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]184
8 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]196
9 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]183
10 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]181
11 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]186
12 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]186
13 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]198
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]189
15 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]187
16 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส [ 23 พ.ย. 2563 ]181
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 23 พ.ย. 2563 ]182
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]193
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว งบประมาณ 700,000 บาท [ 30 เม.ย. 2563 ]183
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่่ 2 (เดือนมกราคมพ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]174
 
หน้า 1|2