องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดไม่ได้ใช้ราชการแล้ว [ 9 ก.ค. 2567 ]32
2 ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]7
3 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากโรงเรียนบ้านซับนกแก้ววิทยา ถึงเขตตำบลหันทราย)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]180
4 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากโรงเรียนบ้านซับนกแก้ววิทยา ถึงเขตตำบลหันทราย)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2565 ]182
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากโรงเรียนบ้านซับนกแก้ววิทยา ถึงเขตตำบลหันทราย) หมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2565 ]177
6 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน [ 27 พ.ค. 2564 ]226
7 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี [ 21 พ.ค. 2564 ]219
8 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]214
9 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]195
10 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]211
11 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]195
12 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]192
13 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]201
14 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]198
15 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]211
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]204
17 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]198
18 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส [ 23 พ.ย. 2563 ]195
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 23 พ.ย. 2563 ]192
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]205
21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว งบประมาณ 700,000 บาท [ 30 เม.ย. 2563 ]197
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่่ 2 (เดือนมกราคมพ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]190
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระทายน้ำ หมู่ที่ 1บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส โดย วิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]435
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส [ 23 เม.ย. 2561 ]418
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 23 เม.ย. 2561 ]387
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ตหมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2561 ]425
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2561 ]404
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]381
29 ประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]572
30 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 2 ตำบลหนองนำ้ใส [ 12 ก.พ. 2559 ]553
31 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาแบบหอถังสูงทรงแซมเปญ ม. 10 ตำบลหนองนำ้ใส [ 12 ก.พ. 2559 ]560
32 ประกาศสอราคาจ้าง [ 16 ต.ค. 2558 ]644
33 ราคากลาง [ 15 ต.ค. 2558 ]673
34 ทดสอบการทำงานข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ 3 ก.ย. 2558 ]503