องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระทายน้ำ หมู่ที่ 1บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส โดย วิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]413
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส [ 23 เม.ย. 2561 ]404
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 23 เม.ย. 2561 ]370
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ตหมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2561 ]410
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2561 ]387
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]367
27 ประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]558
28 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 2 ตำบลหนองนำ้ใส [ 12 ก.พ. 2559 ]540
29 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาแบบหอถังสูงทรงแซมเปญ ม. 10 ตำบลหนองนำ้ใส [ 12 ก.พ. 2559 ]545
30 ประกาศสอราคาจ้าง [ 16 ต.ค. 2558 ]617
31 ราคากลาง [ 15 ต.ค. 2558 ]659
32 ทดสอบการทำงานข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ 3 ก.ย. 2558 ]488
 
|1หน้า 2