องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติผู้มารับบริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]53
2 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 13 ก.ย. 2564 ]128
3 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่่่ 27 เมษายน 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]130
4 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 มิ.ย. 2564 ]133
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 5 เม.ย. 2564 ]146
6 ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]128
7 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 มี.ค. 2564 ]141
8 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]147
9 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]59
10 บันทึก รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]133
11 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 พ.ย. 2563 ]143
12 บันทึก รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]134
13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 ก.ค. 2563 ]148
14 ประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 17 ก.ค. 2563 ]136
15 บันทึก รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]124
16 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]143
17 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว 22 มิถุนายน 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]138
18 คำสั่ง 161 ปี 2563 ลว 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าที่่น้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองน้ำใส [ 22 มิ.ย. 2563 ]144
19 คำสั่ง 157 /2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่รับผิดชอบรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยื่นเป็นเอกสารผ่านเว็ปไซต์และทางโทรศัพท์ [ 22 มิ.ย. 2563 ]146
20 บันทึก รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองทางราชการ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]129
 
หน้า 1|2|3