องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 16 ธ.ค. 2561 ]156
22 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 18 ก.ค. 2561 ]160
23 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 14 มี.ค. 2561 ]162
24 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2564 [ 19 ก.พ. 2561 ]57
25 คำสั่ง 11 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ม.ค. 2561 ]160
26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560-2564 [ 20 ก.พ. 2560 ]137
27 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 20 ม.ค. 2560 ]5
 
|1หน้า 2