องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่่่ 24 กุมภาพันธื 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]140
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]130
3 หนังสือ ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]128
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 19 ต.ค. 2564 ]221
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 19 ต.ค. 2564 ]202
6 หนังสือ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่่ 4 พ.ศ. 25564 [ 18 พ.ค. 2564 ]390
7 หนังสือ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 4 พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]229
8 หนังสือ เรียน นายอำเภอวัฒนานคร เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 4 พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]273
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่่่ 4 พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 14 พ.ค. 2564 ]177
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่่่ 4 พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่่่ 14 พฤษภาคม 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]157
11 ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่่ 4 พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]202
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]172
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 2 ประกาศ ณ วันที่่่่ 14 สิงหาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]160
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]205
15 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว) [ 4 ก.ค. 2562 ]218
16 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) [ 4 ก.ค. 2562 ]181
17 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(นายอำเภอวัฒนานคร) [ 4 ก.ค. 2562 ]221
18 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส)) [ 4 ก.ค. 2562 ]182
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 มิ.ย. 2562 ]165
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)(ต่อ) [ 27 มิ.ย. 2562 ]159
 
หน้า 1|2