องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]94
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]54
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่่่ 24 กุมภาพันธื 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]223
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]197
5 หนังสือ ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]226
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 19 ต.ค. 2564 ]312
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 19 ต.ค. 2564 ]262
8 หนังสือ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่่ 4 พ.ศ. 25564 [ 18 พ.ค. 2564 ]815
9 หนังสือ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 4 พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]529
10 หนังสือ เรียน นายอำเภอวัฒนานคร เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 4 พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]410
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่่่ 4 พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 14 พ.ค. 2564 ]228
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่่่ 4 พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่่่ 14 พฤษภาคม 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]203
13 ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่่ 4 พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]264
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]218
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 2 ประกาศ ณ วันที่่่่ 14 สิงหาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]199
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]250
17 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว) [ 4 ก.ค. 2562 ]302
18 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) [ 4 ก.ค. 2562 ]233
19 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(นายอำเภอวัฒนานคร) [ 4 ก.ค. 2562 ]318
20 หนังสือขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส)) [ 4 ก.ค. 2562 ]258
 
หน้า 1|2