องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]2
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]2
3 บันทึก ขอส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]2
4 รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]19
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]6
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]6
7 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 15 มี.ค. 2565 ]122
8 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 มี.ค. 2565 ]137
9 ี่รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 มี.ค. 2565 ]116
10 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 เม.ย. 2564 ]107
11 บันทึกรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]190
12 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]195
13 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]182
14 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากอบต. [ 27 มิ.ย. 2562 ]190