องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]8
2 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 14 พ.ย. 2565 ]7
3 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ 14 พ.ย. 2565 ]7
4 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) [ 14 พ.ย. 2565 ]7
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 3 พ.ย. 2565 ]11
6 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ย. 2565 ]12
7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]12
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]12
9 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]15
10 ประกาศ การจัดแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]13
11 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 5 ต.ค. 2565 ]7
12 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 30 ก.ย. 2565 ]21
13 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]58
14 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 21 เม.ย. 2565 ]55
15 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 20 เม.ย. 2565 ]64
16 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [ 13 ม.ค. 2565 ]4
17 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]4
18 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]4
19 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]4
20 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]115
 
หน้า 1|2