องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]13
2 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 21 เม.ย. 2565 ]12
3 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 20 เม.ย. 2565 ]23
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]72
5 ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]9
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรือ่ง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]69
7 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]73