องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]10
22 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]119
23 ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]54
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรือ่ง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]118
25 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]127
 
|1หน้า 2