องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ จำนวน 15 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]83
2 สถิติการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]85
3 สถิติการให้บริการการรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]82
4 สถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]82
5 สถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]80
6 สถิติการให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และการยกเลิกทะเบีนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]77
7 สถิติการให้บริการ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]80
8 สถิติการให้บริการ การรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]75
9 สถิติการให้บริการ การขอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]78
10 สถิติการให้บริการ การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]82
11 สถิติการให้บริการ การอนุญาตขุดดิน / ถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]79
12 สถิติการให้บริการ การซ่อมไฟรายทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]76
13 สถิติการให้บริการ การให้บริการตัดกิ่งไม้ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]79
14 สถิติการให้บริการ การให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]81
15 สถิติการให้บริการการซ่อมไฟรายทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]145
16 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ จำนวน 14 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]153
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]143
18 ข้อมูลสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่่่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]142
19 สถิติการให้การบริการการขอนุญาตขุดดิน / ถมดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]148
20 สถิติการให้บริการการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]149
 
หน้า 1|2