องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่1) [ 8 พ.ย. 2566 ]9
22 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ [ 20 ต.ค. 2566 ]1
23 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]15
24 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับอปท [ 11 ต.ค. 2566 ]477
25 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับอปท (เพิ่มเติม) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 [ 11 ต.ค. 2566 ]38
26 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]18
27 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]18
28 ประกาศ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]20
29 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]20
30 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
31 ประกาศ เรื่อง การกำหนดการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]3223
32 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]16
33 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]16
34 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]6
35 ประกาศ เรือง แจ้งการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 7 ก.ย. 2566 ]19
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [ 30 ส.ค. 2566 ]30
37 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสอบ (ภาค ก,ข) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]28
38 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]24
39 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน [ 4 ส.ค. 2566 ]27
40 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 ก.ค. 2566 ]26
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17