องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 311 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ขอความอนุเคราะห์สำรวจแบบสอบถามความต้องการให้มีบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลหนองน้ำใส [ 14 ม.ค. 2564 ]160
122 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]152
123 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ครั้งที่่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]153
124 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.ย. 2563 ]144
125 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่่ 35- 36/ 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]139
126 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]152
127 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ค่ะ [ 3 ก.ย. 2563 ]157
128 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษี [ 21 ส.ค. 2563 ]145
129 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมประจำปี 2563 ครั้งที่่ 2 [ 14 ส.ค. 2563 ]824
130 หนังสือ การวาง banner สาระดีๆ จากศาลปกครอง [ 16 ก.ค. 2563 ]142
131 หนังสือ การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสและคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]173
132 ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งของคณะรัฐมนตรี [ 15 ก.ค. 2563 ]146
133 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 13 สิงหาคม 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]141
134 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 [ 18 มิ.ย. 2563 ]157
135 ขอให้ปิดประกาศ การจดทะเบียนโอนมรดก รายนายลพ ออมสิน [ 18 มิ.ย. 2563 ]145
136 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 8 มิ.ย. 2563 ]143
137 หนังสือ ขอส่งประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2563 ]143
138 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]136
139 หนังสือ ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]134
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 27 ม.ค. 2563 ]139
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16